KTO POTREBUJE AUDIT
 
 
    Č I N N O S Ť

      AUDIT

      DAŇOVÉ PORADENSTVO

      ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

      VEDENIE EKONOM. AGENDY

      EKON. A FIN. PORADENSTVO

      KONZULTÁCIE - OTÁZKY
    KONTAKTY
 
 

 


 

A   U   D   I   T
účtovnej  závierkyIng. Ján  M I Š L A N

audítor  a  daňový poradca

Dekrét č. 868 vydaný Slovenskou komorou audítorov.
Osvedčenie č. 269/94 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov.

   Hlavným predmetom činnosti je audit účtovnej závierky a skontrolovanie účtovnej závierky, daňové, účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd.

   Informácie a ponuka:
         Telefonujte, mailujte, radi Vám poradíme


Pozývame Vás k nám do Košíc, aby sme priamo u nás mohli s Vami dohovoriť najlepší variant pre riešenie Vášho problému...

  Obráťte sa s dôverou na nás...  


Podnikateľská budova v Košiciach na Kukučínovej 23,
kde nás nájdete na 2.poschodí, v kancelárii č.116

Adresa kancelárie :
  Kukučínova 23,  040 01 Košice
  Mobil: (+421) 0905 753 815

Internet:  www.audit.sk
Email:
audit@audit.sk

Táto stránka s adresou www.audit.sk je optimalizovaná
pre internetový prehliadač s minimálnym rozlíšením 800x600
Aktualizácia: 19.10.2022